Strona główna Sochaczew miasto Licealna będzie równa jak stół

Licealna będzie równa jak stół

972
0
PODZIEL SIĘ

Wydzielony pas dla rowerów na całej długości, kanalizacja deszczowa, pozostawienie większości drzew, zwężenie pasa dla samochodów i nowe chodniki – to w skrócie plan dla „nowej” ulicy 15 Sierpnia. Podobne zmiany czekają ulicę Licealną.

W Urzędzie Miejskim odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami biura projektującego remont ulicy Licealnej i miejskiego odcinka 15 Sierpnia między Liceum im. F.Chopina a obwodnicą. Główne założenia i propozycje architektów przedstawił Dominik Kącki, właściciel biura „A4 Projekt”. To właśnie ta firma wygrała przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy tych dwóch ulic.
Według Kąckiego, proponowane zmiany w ulicy 15 Sierpnia i Licealnej mieszczą się w dostępnym pasie drogowym, zatem nie będzie trzeba wykupować prywatnych działek. W ulicy 15 Sierpnia najpierw dobudowana zostanie kanalizacja deszczowa, potem wymieniony asfalt, a na zwężonej jezdni znajdą się dwa pasy ruchu dla rowerów. Ostatni etap to budowa chodników. W przypadku ulicy Licealnej, po stronie dawnego przedszkola kolejowego – gdzie dziś działa Centrum Edukacji Muzeum Stacji – powstanie nowy chodnik, a po przeciwnej stronie drogi obok chodnika zmieści się jeszcze dwukierunkowa ścieżka rowerowa.
Prace nad projektem ruszyły pod koniec ubiegłego roku. Jego ostateczna wersja wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami będzie gotowa w połowie sierpnia.
– We wrześniu złożymy wniosek o dotację z rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na przebudowę tych dwóch ulic. Mam nadzieję na partnerstwo ze starostwem. Z ulicą 15 Sierpnia styka się bowiem powiatowa ulica Okrzei i jej zarządca chce przebudować to skrzyżowanie, poprawić bezpieczeństwo, w tym odsunąć od ulicy 15 Sierpnia przejście dla pieszych – mówi Piotr Osiecki, burmistrz Sochaczewa.
Nie można wykluczyć, że prace na ul. 15 Sierpnia zostaną podzielone co najmniej na dwa etapy. Wynika to z faktu, że gruntowny remont niemal dwóch kilometrów drogi, nawet z 50 -procentowym dofinansowaniem zewnętrznym, to bardzo poważne wyzwanie finansowe. Przebudowa 1,7 km ulicy Staszica kosztowała niemal 7 mln, zatem można zakładać, że koszt 15 Sierpnia może przekroczyć nawet 10 mln.
Przy okazji dodajmy, że wkrótce powinien się rozpocząć remont odcinka ulicy 15 Sierpnia zarządzanego przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Chodzi o półtorakilometrowy fragment trasy 705 między szkołą w Kozłowie a skrzyżowaniem Inżynierskiej, Kościńskiego i Boryszewskiej w Sochaczewie. Jej przebudową, w tym 800 metrów leżących w granicach miasta, zajmie się firma Drogomex z Pruszkowa (939 tys. zł). Umowę z wykonawcą MZDW podpisał 15 lutego. W ramach przewidzianych prac, wymiana krawężników, regulacja studzienek kanalizacyjnych, ułożenie chodnika biegnącego od ulicy Inżynierskiej w kierunku Kozłowa (lewa strona 100 m, prawa strona 450 m), usunięcie wierzchniej warstwy asfaltu i wylanie dwóch nowych – wyrównawczej i ścieralnej. Prace potrwają do końca czerwca.
UM/ atu
Fot. Jerzy Szostak