Strona główna Sochaczew miasto LEWY CZY PRAWDZIWY PODATEK

LEWY CZY PRAWDZIWY PODATEK

841
0
PODZIEL SIĘ

W przyjętym przez radnych budżecie Sochaczewa założono, że tegoroczne wpływy do kasy miasta – z różnego rodzaju opłat i podatków – wyniosą 83 813 673,43 złotych. W związku z tym Referat Podatkowy Urzędu Miejskiego w Sochaczewie rozpoczął doręczanie podatnikom decyzji ustalających wymiar podatków lokalnych na 2017 rok.

Decyzje dostarczane są zarówno przez pracowników Poczty Polskiej, jak i Urzędu Miejskiego. Jak informuje urząd, jego gońcy posiadają identyfikatory ze zdjęciem, które upoważniają do doręczania decyzji podatkowych.

Bez pieczątki i podpisu

– Dostałem taką decyzję, ale jakie było moje zdziwienie, gdy okazało się, że nie posiada ona żadnej pieczątki ani podpisu. Po prostu zwyczajna kartka papieru z moim nazwiskiem, wyliczeniem wysokości podatków i numerem konta, na które mam ją przesłać. Pod spodem tego wszystkiego napisano, że decyzję wydał burmistrz. Coś takiego może wysłać każdy. A przecież tyle się mówi ostatnio o oszustwach dokonywanych przez przestępców poprzez wysyłanie nakazów płatniczych – powiedział nam pan Mirosław.
Na szczęście, jak dodaje, zna numer swojego konta podatkowego, które było zgodne z tym podanym na decyzji. – Ale czy wszyscy je znają, i czy każdy opłaca podatki w urzędzie. Spora część właścicieli nieruchomości dokonuje wpłat w formie elektronicznej, nie sprawdzając nawet, do kogo należy konto, na które dokonuje przelewu. Tymczasem przy takiej formie decyzji jest to olbrzymie pole dla oszustów – stwierdza nasz rozmówca.
Tymczasem, jak twierdzą miejscy urzędnicy, taka forma decyzji, które są wysyłane do mieszkańców Sochaczewa, jest zgodna prawem. A dokładanie z artykułem 210 § 1a ordynacji podatkowej. Mówi on, że decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego: „(…) może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania”.

Wyjaśniajmy wątpliwości

Jednak jeżeli mamy jakieś wątpliwości co do zawartości oraz formy otrzymanej decyzji, to przed zapłatą podatku nasze wątpliwości wyjaśnimy w Urzędzie Miejskim.
Pracownicy Urzędu Miejskiego dodają również, że wymiar podatku ustalony jest dla nieruchomości, więc kwota należnego podatku wskazana w decyzji jest jedna dla wszystkich współwłaścicieli (w tym współmałżonków), którzy otrzymują jednobrzmiące egzemplarze tej samej decyzji.
Ponadto trzeba pamiętać o tym, że wpłacenie podatku przed otrzymaniem decyzji wymiarowej nie zwalnia organu podatkowego z obowiązku doręczenia tej decyzji podatnikom. A jeżeli kwota podatku na dany rok nie przekracza (w zaokrągleniu) 6 złotych, to nie powstaje obowiązek podatkowy (podatek nie jest naliczany, a decyzja nie jest dostarczana). Z kolei w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 złotych, podatek płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
Istotne jest również to, że każda nieruchomość znajdująca się na terenie Sochaczewa ma przypisane indywidualne konto bankowe, na które należy regulować podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Nie należy jednak mylić indywidualnych kont „podatkowych” z kontami „śmieciowymi”.
Jerzy Szostak