Strona główna Młodzieszyn Kamion zyska na planie

Kamion zyska na planie

1094
0
PODZIEL SIĘ
W gminie Młodzieszyn zakończyły się konsultacje publiczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamion. Mieszkańcy mogli zapoznać się z propozycjami urzędu odnośnie zmian i przedstawić swoje opinie na ten temat.
Projekt zagospodarowania przestrzennego Kamionu wyłożony był w urzędzie gminy Młodzieszyn od 12 grudnia 2016 roku do 12 stycznia bieżącego roku. Każdy mieszkaniec gminy mógł zajrzeć do dokumentów i tego, co one oferują wsi, a następnie przedstawić swoje racje i sugestie. Kto chciał, mógł uczestniczyć w publicznej debacie nad przedstawionymi w projekcie rozwiązaniami w siedzibie Urzędu Gminy. Każdy, kto kwestionował ustalenia lub widział inne rozwiązania w planie zagospodarowania przestrzennego Kamionu, mógł je zgłosić osobiście w czasie dyskusji, a także drogą mailową. Zbieranie informacji i danych na temat projektu zakończyło się 27 stycznia.
Mieszkańcy ogólnie są zadowoleni z tego, że w końcu zdecydowano się uporządkować sytuację w ich wsi. Przez lata Kamion był zaniedbywany infrastrukturalnie. Niewiele się działo pod względem inwestycyjnym. Teraz wszystko zmierza w dobrym kierunku i powoli będzie porządkowane. Cieszy nas to, bo plan przestrzennego zagospodarowania jest możliwością wejścia w dynamiczny rozwój – mówi Dariusz Sączewa, sołtys wsi Kamion i radny rady gminy Młodzieszyn.
Dane i uwagi od mieszkańców Kamionu są teraz sprawdzane, analizowane i wprowadzane do planu. Mieszkańcy oczekują na końcowy efekt i opublikowanie ulepszonej wersji, która uwzględni ich opinie. Projekt dotyczy w sumie całości sześciu działek oraz częściowych zmian w dwóch działkach.
Grażyna Kiszelewska, odpowiedzialna w gminie Młodzieszyn za prace przy projekcie zagospodarowania przestrzennego Kamionu, informuje, że prace nad tym planem zmierzają już do końca. Najdalej w marcu pojawi się dopracowana wersja ostateczna. Będzie przedstawiona podczas sesji i zostanie przegłosowana.
Plan jest tym bardziej istotny dla mieszkańców wsi, ponieważ władzom gminy udało się w końcu uzyskać od marszałka województwa zgodę na odlesienie działek, i to właśnie na tych terenach są największe zmiany.
To pozwoli właścicielom nieruchomości na postawienie na swoich gruntach domów lub innych zabudowań. Na działkach leśnych nie można bowiem nic zbudować – dodaje Dariusz Sączewa.
Dodatkowo do planu zagospodarowania wsi, jak zaznacza, wniesiono korekty np. w ewidencji gminnych dróg. Dotychczas nie uwzględniono na przykład części dróg leśnych i to nawet tych, które istniały już od ponad stu lat. Choć fizycznie one były, gdyż się nimi poruszano, to na mapach geodezyjnych ich nie zaznaczono. Teraz nowy plan zagospodarowania skorygował ten brak. Uporządkowane zostały również tereny należące do Spółki Leśno-Gruntowej w Kamionie, dając jej możliwość rozwinięcia swej działalności inwestycyjnej.
Co prawda potrzebne są jeszcze uregulowania dotyczące nieruchomości przylegających do Wisły, ale zdaniem Dariusza Sączewy to temat późniejszy do realizacji. I tak, jak uważa, wykonano wiele w ramach opracowywanego projektu dla Kamionu i jego przestrzennego zagospodarowania.
Bogumiła Nowak
Fot. Bogumiła Nowak
Fot. Kamion zyska więcej zabudowy w swoim centrum i lepsze drogi niż dotychczas

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł40 lat spółki wodnej
Następny artykułStokrotki w teatrze