Strona główna Wyszogród Dzieci znajdą tu swój dom

Dzieci znajdą tu swój dom

1239
0
PODZIEL SIĘ

W części budynków Domu Pomocy Społecznej im. Jacka Kuronia w Wyszogrodzie powstaje placówka opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Nadzór merytoryczny nad nią ma Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, działające przy Starostwie Powiatowym w Płocku.

Budynek placówki – po wydzieleniu z zasobów DPS w Wyszogrodzie i po przystosowaniu do nowej funkcji – został odebrany około pół roku temu. W nowym ośrodku znajdzie swój dom 16 dzieci.
Jednak, jak zapowiada Mariusz Bieniek, starosta płocki, władze starostwa na tej jednej placówce nie skończą swych działań wspierających środowiska osób dysfunkcyjnych. Będą nadal kontynuować działania z myślą o nieletnich, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji rodzinnej i zdrowotnej.

Z małym poślizgiem

Na razie obiekt przeznaczony na Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Wyszogrodzie został odebrany od wykonawcy przeprowadzającego modernizację części budynków DPS. Ostateczny odbiór techniczny wnętrz inwestycji dokonany został przez przedstawicieli starostwa płockiego pod koniec lipca 2016 roku. W spotkaniu uczestniczyli wtedy Mariusz Bieniek, starosta płocki, Iwona Sierocka, wicestarosta, Małgorzata Lewandowska, dyrektor PCPR w Płocku, kierownicy robót oraz wykonawca Wojciech Szwech z firmy PHU Tymbud w Maszewie Dużym. Spisane usterki i drobne niedoróbki zostały usunięte do końca lata.
Małgorzata Lewandowska, dyrektor PCPR w Płocku wspominała wtedy, że być może otwarcie placówki nastąpi dopiero w październiku lub przed nowym rokiem, gdyż potrzeba wiele prac organizacyjnych do wykonania. Wszystko musi być zgodnie z procedurami.
Mimo tych deklaracji nie udało się to, gdyż jak się okazało, trzeba było spełnić wiele innych zadań określonych przepisami. Jednym z nich było wybranie w drodze konkursu dyrektora placówki. Nadzór nad nową jednostką ma wypełniać PCPR, ale placówka działać będzie autonomicznie, i nie tylko na potrzeby powiatu. Zgodnie z przepisami do placówki w Wyszogrodzie mogą być kierowane nieletnie osoby na podstawie skierowania, zarówno z powiatu płockiego, jak i spoza niego.

Wybrano dyrektora

Konkurs na dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej został już rozstrzygnięty. Od 13 lutego stanowisko to piastuje Hubert Więckowski, obecnie jeszcze nauczyciel z Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Wyszogrodzie.
– Na naszym terenie taka placówka jest wręcz niezbędna, gdyż są takie potrzeby – wspominała Małgorzata Lewandowska – Gdyby tak nie było, to nie staralibyśmy się o jej stworzenie. Teraz nowo powołany dyrektor musi zebrać kadrę i zorganizować od podstaw placówkę. Za wcześnie jeszcze mówić o tym, kiedy ona ruszy i kiedy będzie otwarcie. Być może za miesiąc będą już jakieś konkrety.
W Starostwie Powiatowym w Płocku mają nadzieję, że stanie się to niebawem.
– To bardzo ciekawe wyzwanie. Przymierzam się do niego i liczę na to, że uda mi się zrealizować w tej placówce niektóre moje pomysły. Na razie organizuję pracę i zbieram kadrę. Potem następne etapy. Myślę, że tak naprawdę z rozmachem ruszy to dopiero od nowego roku szkolnego. Pewnych spraw nie można przyspieszać – wspomniał tuż po nominacji Hubert Więckowski.
Bogumiła Nowak

Odbiór techniczny placówki opiekuńczo-wychowawczej w Wyszogrodzie
Fot. Bogumiła Nowak

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułPiec jak nowy
Następny artykułDzień słodkości