Strona główna Nowa Sucha Dla kierowców i rowerzystów

Dla kierowców i rowerzystów

941
0
PODZIEL SIĘ

NOWA SUCHA Inwestycja, która budzi nieco emocji wśród radnych i mieszkańców gminy Nowa Sucha jest planowana ścieżka rowerowa. Problem polega na tym, że niektórzy mają wątpliwości co do celowości jej powstania. Wszystko to z powodu przebiegu ścieżki, która jest prostym odcinkiem drogi, a nie pętlą.
– Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze numer 705, przy ulicy Skierniewickiej od dawna była planowana. Była tylko konieczność uregulowania spraw własnościowych. Część działek przekazanych została nieodpłatnie, część gmina wykupiła – poinformował Mariusz Mikulski, przewodniczący gminy w Nowej Suchej.
Nieodpłatnie część gruntów gminie Nowa Sucha przekazała Spółdzielnia Produkcyjna w Kozłowie Biskupim. Z kolei pozostałe grunty z rąk prywatnych właścicieli gmina kupiła.
Wątpliwości miał głównie radny Czesław Podrażka, który zwrócił radnym uwagę na to, że planowana ścieżka to tylko prosty odcinek drogi, w dodatku dość krótki. Lepiej by było, jak uważał, aby ścieżka ta miała jakiś bardziej planowy przebieg np. łączyła się z innymi podobnymi, choćby z Sochaczewem, lub była pętlą. Mimo to wszyscy radni przyjęli wniosek przewidujący tę inwestycję.
Inwestycją, która także czeka w najbliższym czasie gminę, jest budowa drogi do terenów inwestycyjnych wraz z drogą dojazdową do gospodarstw w miejscowości Roztropna. Na razie przygotowywane jest spotkanie z właścicielami nieruchomości celem ustalenia szczegółów jej wykonania. Trwają też negocjacje w sprawie pozyskania gruntów na budowę bocznicy kolejowej w Kozłowie Biskupim. Jak zaznaczył przewodniczący gminy Nowa Sucha, trwają one bardzo długo, a to z racji tego, że w przypadku inwestycji w transport kolejowy ma się do czynienia z wieloma podmiotami gospodarczymi na jednym terenie i konieczne są uzgodnienia z każdym z osobna.
– Jedną z ważniejszych inwestycji jest też most na Pisi, który jest obecnie w złym stanie technicznym. Został już wyłoniony wykonawca i do końca trzeciego kwartału ma zostać wykonany remont. Ograniczenie tonażu na środkach transportu niewiele dało. Będzie wyznaczona przeprawa zastępcza – dodał Maciej Mońka, wójt gminy Nowa Sucha.

BN
Fot. Bogumiła Nowak