Strona główna Sochaczew miasto DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO WODY

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO WODY

816
0
PODZIEL SIĘ

Nikt nie ma wątpliwości, że woda jest niezbędna do życia, ale jednocześnie nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że jej zasoby nie są nieograniczone. Zapewnienie dostępu do zdrowej wody leży w gestii samorządów, ale za jej ochronę odpowiadamy wszyscy.

Jak zużywamy wodę

Poza stałym abonamentem, to tak naprawdę sami decydujemy, ile zapłacimy za wodę. Większość jej wykorzystujemy do mycia, prania i zmywania. Część pobranej wody wypijamy w postaci herbaty i innych napojów przyrządzanych w domu czy zużywamy do gotowania posiłków. Dlatego to od nas zależy, ile jej pobierzemy, a w rezultacie ile za nią zapłacimy.
Zapewnienie dostępu do zdrowej wody leży w gestii samorządów, a funkcjonujące w ich strukturach zakłady wodociągów i kanalizacji działają na podstawie ściśle określonych dokumentów prawnych. Nie są to dowolnie spisane zasady, ale istotne zapisy, zgodne z aktami prawnymi.

Podstawy prawne działania wodociągów

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. działa na podstawie następujących dokumentów:
• umowa Spółki
• zezwolenie na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
• regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Podstawowymi aktami prawa ogólnego, regulującymi działalność ZWiK są:
• Kodeks Spółek Handlowych
• Ustawa o gospodarce komunalnej
•Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z aktami wykonawczymi
• Ustawa o rachunkowości
Poza wymienionymi aktami prawnymi, istotny wpływ na działalność zakładów wodociągowo-kanalizacyjnych mają też:
• Ustawa o ochronie środowiska
• Prawo wodne
• Prawo budowlane
• Prawo zamówień publicznych
• Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

Woda jest cenna

Zapasy wody nie są nieograniczone i wielu rejonach świata zwyczajnie jej brakuje. Przyzwyczailiśmy się, że wodę mamy, przynajmniej w naszych szerokościach geograficznych. Czasem zdarzają się ograniczenia w dostawach. Woda jest towarem, ale jednocześnie należy ją traktować w kategoriach dziedzictwa narodowego, o które trzeba szczególnie dbać.
Zakłady wodociągowo-kanalizacyjne uzdatniają wodę tak, by nie stanowiła żadnego zagrożenia zdrowotnego, by była bezpieczna. Ale czy my sami dostatecznie dbamy o środowisko naturalne, z którego jest pobierana?
Jeśli każdy, czy to zwykły obywatel, czy przedsiębiorca, zadba o stosowne odprowadzanie nieczystości – zarówno płynnych, jak i stałych, z pewnością wyjdzie to wszystkim na zdrowie.
Profesjonalne zarządzanie, uzdatnianie i przesyłanie wody sieciami wodociągowymi przez duże przedsiębiorstwa wodociągowe, nie załatwi problemu, jeśli końcowy odbiorca również nie zadba o jakość przesyłu. Oznacza to między innymi prawidłowe podłączenie ostatniego ogniwa wodociągowego, czyli przyłącza do nieruchomości.

Unikanie zagrożeń

Nie jest to prosta i jednoznaczna sprawa. Nie da się zapobiec wszystkim zagrożeniom. Można jednak starać się je maksymalnie eliminować i jednocześnie inwestować w niezbędną infrastrukturę.
Stąd dążenie samorządu sochaczewskiego do poprawiania sieci wodociągowej, budowy dziesiątek kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej, wykonywanie kanalizacji deszczowej. Stąd też stałe informowanie mieszkańców, by dokonywali podłączeń swych nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
I wreszcie najważniejszy element układanki, bez której nie funkcjonowałaby sieć – Miejska Oczyszczalnia Ścieków – serce kanalizacji. Budowana i rozbudowywana latami, ostatnio poważnie zmodernizowana w ramach projektu kanalizowania Sochaczewa.

Monika Gadzińska
ZWiK Sochaczew sp. z o. o.
Fot. Reaktor biologiczny MOŚ w Sochaczewie