Strona główna Wyszogród Budżet na miarę możliwości

Budżet na miarę możliwości

840
0
PODZIEL SIĘ
Radni Gminy i Miasta Wyszogród przyjęli jednogłośnie zaproponowaną im uchwałę budżetową na 2017 rok. Jest to budżet bardzo skromny, ale jak zaznaczył burmistrz Jan Boszko, skrojony pod możliwości finansowe gminy, która stara się spłacić wszelkie zadłużenia.
To są wcześniejsze nasze zadłużenia. Jednak zapewniam, że długi nie wynikły z rozrzutności, ale z zaciągniętych kredytów na inwestycje. Teraz chodzi o to, by gmina jak najszybciej spłaciła swoje zobowiązania, aby móc zaciągnąć nowe pożyczki i kredyty na planowane inwestycje. Jednak pomimo dużej dyscypliny w wydatkach i ogromnego oszczędzania, udało nam się zrealizować sporo inwestycji, jak na oszczędny budżet ubiegłoroczny – mówił Jan Boszko, burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród.
Pozytywnie i bez uwag
Po raz pierwszy, czym chwalą się samorządowcy z Wyszogrodu, budżet gminy i miasta został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową z Warszawy.
Wcześniej były jakieś uwagi i zalecenia. W tym roku po raz pierwszy RIO przyjęła budżet bez zastrzeżeń. A co więcej, zostaliśmy pochwaleni za solidną dyscyplinę finansową i umiejętność spłaty zobowiązań – dodał Józef Boszko, przewodniczący Rady gminy i Miasta Wyszogród.
Planowane dochody gminy i miasta Wyszogród są na poziomie 21 375 824 złote, a wydatki 21 621 579 złotych. Dochody bieżące wyniosą nieco ponad 20 mln złotych, a nieco ponad 1,5 mln dochody majątkowe. Z kolei najwięcej zostanie wydane w dziale wydatków bieżących 19,9 mln złotych. Natomiast w dziale majątkowym 1,7 mln złotych. Zaplanowana nadwyżka w budżecie wynosząca 114 245 złotych przeznaczona zostanie na spłatę wcześniejszych pożyczek i kredytów.
Poprzedni rok był bardzo trudny, bo staraliśmy się spłacić jak najwięcej. Z 2015 roku przeszło na rok 2016 828 tys. złotych zobowiązań. Dzięki ogromnemu reżimowi finansowemu udało się je spłacić – dodał burmistrz. – Bardzo cenię panią skarbnik, że potrafiła sprostać wymogom stawianym przez gminę. Może to nie jest budżet marzeń, a raczej niewielki, ale dzięki temu radykalnie zmalały długi i gmina oraz miasto wychodzi na lepszą sytuację finansową, niż w ubiegłym roku.
Dwa lata na czyszczenie
Radykalna i oszczędna polityka finansowa przejawia się w oszczędzaniu w urzędzie gminy, podległych mu placówkach, oraz ograniczeniach w wydatkach promocyjnych (imprezach i na kulturę) i pozwala na spłatę. W urzędzie postawiono na radykalne i jak najszybsze pozbycie się zadłużeń.
Według wyliczeń przy tak konsekwentnej gospodarce oszczędzania spłata, jaką ma urząd w Wyszogrodzie wobec wierzyciela (około 380 tys. złotych), zostanie zakończona w 2018 roku. Pozostałe zadłużenie wobec Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, z uwagi na brak środków w 2016 roku, zostało przełożone na bieżący rok. Jest to 74,5 tys. złotych (niezapłacone raty pożyczek mieszkaniowych) oraz około 520 tys. złotych (pozostałe zobowiązania pożyczone z konta i depozytu z Funduszu). Spłata ich zależy jednak od regularnych wpłat mieszkańców.
W gminie też liczą na realizację wniosków partnerskich, które składane są poprze Lokalną Grupę Działania „Razem dla Rozwoju”, które przewidują wykonanie dużych inwestycji infrastrukturalnych. Zdaniem burmistrza i większości radnych dobrze będzie sobie zapewnić jak najkorzystniejszą pozycję startową, gdyż im mniej długów, tym szybciej będzie można zrealizować kolejne, nowe inwestycje. Radni w tym roku dali możliwość skorzystania z przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 900 tys. złotych.
Jednocześnie w gminie zaplanowano trzy rezerwy budżetowe. Na rezerwę ogólną zapisano 21,7 tys. złotych, prawie 62 tys. złotych na rezerwę celową. W Wyszogrodzie przewidziano też w 2017 roku rezerwę kryzysową w kwocie 62 295 złotych. To, jak wspomniano podczas sesji budżetowej 29 grudnia, na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, np. suszy lub powodzi.
Radni z burmistrzem podziękowali oklaskami oraz kwiatami Barbarze Kopańskiej, skarbnik, za przygotowanie budżetu tegorocznego.
Bogumiła Nowak
Fot. Bogumiła Nowak

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułPomagają najbiedniejszym
Następny artykułDo stajenki przybyli