Bezrobocie na poziomie 8 procent

Ostatnie w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sochaczewie odbyło się w czwartek, 29 grudnia, w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie. Spotkaniu przewodniczył jak zawsze Tadeusz Głuchowski, wicestarosta sochaczewski.
Podczas posiedzenia przedstawiono informację o dotychczasowym wydatkowaniu środków z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zaopiniowano zaproponowane zmiany w podziale środków z Funduszu Pracy. Omówiono też otrzymany dzień wcześniej dokument, a mianowicie propozycję podziału środków Funduszu Pracy na 2017 rok, przyznany decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zawarte w zestawieniu formy aktywizacji i propozycje podziału środków zostały utrzymane mniej więcej na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym. Najwięcej, bo 1 520 000 zł zostanie wydatkowane na staże. Bezrobotni będą mogli jak zawsze skorzystać z dodatkowych programów aktywizujących.
Jak zapewnił Krzysztof Wasilewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, jeśli zajdzie taka potrzeba, w ciągu roku środki te będą przesuwane. Ogólnie, po otrzymaniu pieniędzy z Krajowego Funduszy Szkoleniowego, gdzie PUP ubiega się o wsparcie, w kasie urzędu pracy będzie ok. 7 300 000 złotych do podziału z Funduszu Pracy; m.in. na szkolenia, podjęcie własnej działalności, refundację kosztów wyposażenia doposażenia stanowiska pracy, roboty publiczne czy programy specjalne.
Kolejnym punktem posiedzenia było zaopiniowanie propozycji uruchomienia nowych zawodów w Zespole Szkół w Teresinie. Dyrekcja teresińskiej szkoły chce wraz z nowym rokiem szkolnym 2017/2018 uruchomić trzy kwalifikacje zawodowe: wykonywanie usług krawieckich, projektowanie wyrobów odzieżowych i organizacja wytwarzania procesów odzieżowych. Szkoła podpisała już w tej kwestii umowę partnerską z firmą Grupa Aljeka z Sochaczewa, która będzie wspomagać placówkę w nawiązywaniu kontaktów z fachowcami z dziedziny krawiectwa, a także zapewni specjalistyczne wyposażenie pracowni. Jak podkreślał Tadeusz Głuchowski, wicestarosta, takiego kierunku nauczania na terenie naszego powiatu nie ma. – Mamy szkoły zawodowe mechaniczne, żywnościowe, natomiast tego typu techników brak. Na lokalnym rynku jest kilka firm z tej branży, poszukujących pracowników, a firma Aljeka jest dynamiczna, rozwijająca się, zamierza się rozbudowywać i tym samym poszukiwać nowych pracowników. Dlatego też uważam, że powinniśmy dać wolną rękę dyrektor szkoły w uruchomieniu kolejnego kierunku kształcenia, bo jak pokazało badanie lokalnego rynku, jest zapotrzebowanie na takie zawody – mówił wicestarosta.
W podobnym tonie wyraził się też Marek Fergiński, zastępca burmistrza Sochaczewa, który stwierdził, iż każdy nowy kierunek jest dobry dla szkoły, ale także i dla lokalnego środowiska.
W kolejnym punkcie programu, dyrektor PUP przedstawił aktualne informacje o sytuacji na rynku pracy. Bezrobocie w powiecie sochaczewskim wynosi 8,1%. Jak przypomniał K. Wasilewski, najniższe bezrobocie w naszym powiecie było w 2008 roku i wynosiło wówczas 6,8%. Było wówczas zarejestrowanych około 2200 bezrobotnych, obecnie jest ich niespełna 2800. W listopadzie ub. r. sochaczewski urząd pracy posiadał 790 ofert pracy. Dla porównania – były lata, gdzie w ciągu całego roku urząd dysponował ok. 1000 ofert. Ogólnie tendencja bezrobocia w powiecie jest spadkowa, podobnie jak w całym kraju.
Starostwo Powiatowe
w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz